Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1

Wyniki wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2019/20:
Trójki grupowe;

  • I grupa: Ciężarek-Śwątek Monika, Ostrowska-Sadowska Patrycja, Soból Natalia
  • II grupa: Bielecka Kamila, Liszka Anna, Łuckoś Magdalena
  • III grupa: Buczak Agnieszka, Kozela Magdalena, Marczyńska Anna
  • IV grupa: Bednarek Piotr, Kusek Marcin, Siudyczewska-Dumicz Magdalena.

Składka w bieżącym roku szkolnym wynosi 250zł od jednego dziecka, w przypadku rodzeństwa – 190zł za każde dziecko. Z zebranych środków pokrywane są  koszty prowadzenia ceramiki, upominki mikołajowe, na Dzień Dziecka  oraz dla dzieci odchodzących do szkoły, wyjścia poza przedszkole (m.in. do teatru), teatrzyki i inne imprezy dla dzieci organizowane w przedszkolu, dofinansowanie wycieczek, itp. Jak co roku prosimy o wpłacanie składki na konto bankowe.

Terminowe wpłaty na konto Rady Rodziców umożliwią zrealizowanie wszystkich przyjętych na bieżący rok szkolny wydarzeń.

Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Krakowie, ul.Kopernika 16

posiada konto w banku:

Bank Pocztowy S.A.

27 1320 0019 1673 1011 2000 0001

Składki na Radę Rodziców można wpłacać jednorazowo (250 zł), dwóch, trzech lub czterech ratach w następujących terminach:

–       I ratę do końca października,

–       II ratę do końca listopada,

–       III ratę do końca lutego,

–       IV ratę do końca marca

Skład Rady Rodziców Przedszkola, telefony, adresy e-mail:

Przewodnicząca – Anna Marczyńska, tel: 505-018-081 e – mail: anna.marczynska@onet.pl

Z-ca Przewodniczącego – Monika Ciężarek – Świątek – tel:                   , ciezarekswiatek.m@gmail.com

Sekretarz – Kamila Bielecka, tel: 511-397-669, bielecka.kamila@op.pl.pl

Skarbnik – Marcin Kusek, tel: 534-989-154, MARCIN.KUSEK@OUTLOOK.COM

Adres mailowy Rady Rodziców:   rrp1kopernika@gmail.com