Za życzliwość, dobre serce, zrozumienie potrzeb dziecka 
    oraz wsparcie i okazaną pomoc na rzecz naszego przedszkola 
    składamy serdecznie wyrazy podziękowania:
  • Serdecznie dziękujemy mamie Anielki,  pani Kamili Bieleckiej za przygotowanie i przyprowadzenie fantastycznych warsztatów tworzenia kompozycji jesiennych dla dzieci z grupy II, oraz mamie Kajtusia, pani Izabeli Potrzebowskiej za pomoc w ich przygotowaniu
  • Dziękujemy pani Kamili Bieleckiej i pani Izabeli Potrzebowskiej za przygotowanie materiałów na zimowe warsztaty w grupie II