Przedszkole z tradycjami usytuowane w centrum Krakowa, posiada warunki do przybliżania dzieciom kultury rodzinnego miasta i regionu. Dzieci opuszczające przedszkole oprócz przygotowania do podjęcia nauki w szkole znają historię swojego miasta, jego tradycje, folklor oraz kulturę innych regionów Polski. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie u dzieci świadomości regionalnej, poznawanie rzeczywistości społeczno–kulturowej poprzez dostarczanie wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, miasta, regionu i kraju oraz rozwijania ciekawości świata.

Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę. Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska. Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem. Promujemy dorobek oraz osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym. Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu stosuje nowatorskie formy i metody pracy; daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia, umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju oraz osiąganie sukcesu. Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi się zindywidualizowany proces dydaktyczny, a z dziećmi zdolnymi pracę w ramach kółek zainteresowań.

Posiadamy:

– cztery sale wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dzieci oraz trwały wystrój kącików regionalnych,
– dwa ogrody z piaskownicami oraz sprzętem do zabaw na wolnym powietrzu,
– krytą werandę przystosowana do prowadzenia zajęć i spożywania posiłków,
– stroje ludowe dla dzieci (krakowskie i góralskie).

Organizujemy:
– zajęcia i zabawy łączące osiągnięcia współczesnej pedagogiki z regionalnym charakterem przedszkola,
– wycieczki i spacery po Krakowie, wyjścia do teatru, muzeum, itp.,
– ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
– udział dzieci w imprezach lokalnych oraz konkursach organizowanych poza placówką.

Proponujemy:
– zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, lektorat j.angielskiego, zajęcia taneczne, ceramika.

Zapewniamy:
– możliwość pobytu dzieci od godziny 630 do 1700 ,
– korzystanie z trzech posiłków: śniadanie + drugie śniadanie, obiad, podwieczorek,
– wykwalifikowaną kadrę,
– opiekę psychologa i logopedy.

Save

Save

Save

Save

Save