Deklaracja dostępności

Drodzy Rodzice!

W celu potwierdzenia kontynuacji uczęszczania Waszych dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/21 prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonych poniżej dokumentów i dostarczenie ich do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu nowego roku szkolnego:

Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego

Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PILNE !!!

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU:.

Proszę o zapoznanie się z  Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1. Oświadczeniami Rodziców, które należy podpisać i dostarczyć do Przedszkola w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka:

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu sie z procedurami

Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020

Lucyna Chmiel – dyrektor przedszkola

W tym przedszkolu jest wesoło,
bo nie pachnie jeszcze szkołą,
bajki, tańce i zabawa –
a do tego dobra strawa.
Przychodź do nas, bo czekamy,
Bez ciebie—nie zaczynamy!

Save