Deklaracja dostępności

Ważne!!!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. od poniedziałku tj. od dnia 12.04.2021r do 18.04.2021r. do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyszczególnionych w Rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021r. W związku z powyższym Rodzice proszeni są o zgłaszanie chęci przyprowadzenia dziecka do przedszkola dzień wcześniej do godziny 12,00  oraz przesłanie wypełnionego wniosku na adres: p1.k@wp.pl WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA

Dzieci zgłoszone do przedszkola będą przebywać w jednej grupie .
Dla dzieci pozostających w domu nauczycielki będą prowadzić nauczanie zdalne.

Drodzy Rodzice!

W celu potwierdzenia kontynuacji uczęszczania Waszych dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/21 prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonych poniżej dokumentów i dostarczenie ich do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu nowego roku szkolnego:

Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego

Informacja o opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PILNE !!!

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU:.

Proszę o zapoznanie się z  Procedurą bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1. Oświadczeniami Rodziców, które należy podpisać i dostarczyć do Przedszkola w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka:

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu sie z procedurami

Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020

Lucyna Chmiel – dyrektor przedszkola

W tym przedszkolu jest wesoło,
bo nie pachnie jeszcze szkołą,
bajki, tańce i zabawa –
a do tego dobra strawa.
Przychodź do nas, bo czekamy,
Bez ciebie—nie zaczynamy!

Save